كتابهاي جديد

آزمايشگاه مهندسي حفاري


با گسترش روز افزون به‌كارگيري دستآوردهاي علمي در صنايع گوناگون ازجمله صنعت نفت و گاز لزوم توجه بيش از پيش به روش‌هاي آموزشي استفاده از مباحث تئوريك و نظري از رسالت‌هاي مهم دوره‌هاي آزمايشگاهي مي‌باشد. در مجموعه صنعت نفت زمينه‌هاي اصلي فعاليت در حوزه‌هاي اكتشاف، حفاري و بهره‌برداري نفت مي‌باشد. از اين رو كتاب آزمايشگاه حفاري در دو بخش ذيل تقسيم‌بندي شده است: در بخش اول به منظور ارائه روش‌هاي پايه و اساسي براي دانشجويان مهندسي حفاري جهت فرمول‌بندي، آزمايش و تجزيه و تحليل ويژگي‌هاي سيال حفاري و سيمان كاري ديواره چاه نفت، هفت آزمايش جهت ارزيابي و اندازه‌گيري ويژگي‌هاي فيزيكي سيال حفاري مانند وزن گل (چگالي)، رئولوژي (گرانروي، مقاومت ژلي و Yield Point )، محتواي شن و ماسه، ديواره‌سازي و ويژگي‌هاي فيلتراسيون آن به همراه جزئيات مربوطه آورده شده است. در بخش دوم به منظور آشناكردن دانشجويان با حفاري به صورت عملي و عمليات‌هاي كنترل چاه به وسيله يك شبيه‌ساز، پنج فصل ارائه شده كه در آن روش‌هاي كنترل چاه و حفاري شبيه‌سازي شده است.
 
قیمت: 80000ریال
خودآموز سريع مهندسي خطوط لوله


رعايت دستورالعمل‌ها و استانداردها در تمام بحث‌هاي صنعتي، ضامن رشد كيفيت و ارتقاء توانمندي در سطح ملي و بين‌المللي است. كتاب حاضر، از سري كتاب‌هاي «خودآموز سريع» مي‌باشد كه بدون شك از شناخته‌ترين كتاب‌هاي راهنماي استانداردها است؛ و به همه‌ي دست‌اندركاران و كساني كه خود را براي ورود به عرصه‌ي مربوطه آماده مي‌كنند، كمك مي‌كند تا با به كارگيري اصول و دستورالعمل‌هاي مورد قبول بين‌المللي، در انجام وظايف خود پيشرفت روزافزون داشته باشند. نكته قابل توجه اين است كه اين كتاب، علاوه بر اينكه به بخش‌هاي فني پرداخته است، مواردي همچون سازماندهي كار، مسئوليت‌ها، اختيارات و ايمني حين كار را نيز در نظر داشته است. همان طور كه متخصصان بر اين امر واقفند، بسياري از مشكلات كار در حين اجراي پروژه‌هاي صنعتي در اثر بي‌توجهي به اين موارد است.
 
قیمت: 84000ریال

كتابهاي مهندسي نفت

خودآموز سريع جوشكاري و بازرسي جوشچگونه ماشين هاي شيميايي بسازيم؟ (Chem-E-Car)كنترل فوران چاه هاي نفت و گاز

گفتار پدر علم زلزله شناسي ايران، دكتر بهرام عكاشهترشوندگي سنگ مخزن (دونالدسون)بهينه سازي حفاري

اصول و روش هاي آناليز رخساره هاي زيرسطحي (با DVD)ازدياد برداشت كاربردي نفت سنگين (فاروق علي)شناسايي كاني هاي رسي به روش طيف سنجي پراش پرتو ايك