مشخصات کتاب

products
قیمت:
۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۵۴۰۰۰۰ ريال

خواص سیالات مخازن هیدروکربوری (PVT مک کین) - چاپ جدید


شابک:
تعداد صفحات :۵۹۴

سال چاپ:۱۳۹۸


       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
با نگاهي به حجم كتب و مقالات ارائه شده در سال هاي اخير متوجه خواهيم شد كه علوم مربوط به مهندسي نفت در حال گسترش مي باشند، اين در حالي است كه پيشرفت در هر يك از شاخه هاي علوم مهندسي، بدون فراگرفتن مباني و اصول اوليه ي آن غيرممكن است. كتاب خواص سيالات مخازن هيدروكربوري (مك كين) به عنوان يكي از منابع بي نظير در اين مبحث شناخته مي شود. در تاليف كتاب سعي بر اين بوده كه تمامي فصل هاي كتاب كامل باشند، يعني تمام اطلاعات موردنياز، معادلات و روابط تجربي موجود براي موضوعي خاص در فصول گنجانده شود، هرچند كه فصل هاي چهار، چهارده و پانزده از اين قاعده پيروي نمي كنند. فصل چهار بيان كننده ي تمام معادلات حالت نيست. فقط تاريخچه و چگونگي گسترش يافتن معادلات را نشان مي دهد. فصل چهارده يك مقدمه ي ساده براي روابط تجربي ضريب k مي باشد و فصل پانزده موضوع معادلات حالت محاسبات تعادل گاز-مايع را مطرح مي كند.

کتابهای مرتبط

  • راه نوين
  • صادق قاسمي ، فرخ شعاعي‌فردخمسه

۱۳۸۰۰۰ ۱۳۸۰۰۰ ریال

اصول مهندسی بهره‌برداری از منابع نفت و گاز
  • ستايش

۱۸۵۰۰۰ ۱۸۵۰۰۰ ریال

اصول مهندسی بهره برداری (طارق 2)
  • ستايش

۱۸۵۰۰۰ ۱۶۶۵۰۰ ریال

اصول مهندسی بهره برداری (طارق 2)
  • ستايش

۱۸۵۰۰۰ ۱۸۵۰۰۰ ریال

اصول مهندسی بهره برداری (طارق 2)
  • انتشارات ستايش

۳۲۰۰۰۰ ۲۸۸۰۰۰ ریال

اصول مهندسی بهره برداری (طارق 2)