مشخصات کتاب

products
قیمت:
۳۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۳۲۴۰۰۰ ريال

اصول مهندسی مخزن (2)


شابک:
تعداد صفحات :۳۰۴

سال چاپ:۱۳۹۲


       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

کتابهای مرتبط

  • راه نوين
  • صادق قاسمي ، فرخ شعاعي‌فردخمسه

۱۳۸۰۰۰ ۱۳۸۰۰۰ ریال

اصول مهندسی بهره‌برداری از منابع نفت و گاز
  • ستايش

۱۸۵۰۰۰ ۱۸۵۰۰۰ ریال

اصول مهندسی بهره برداری (طارق 2)
  • ستايش

۱۸۵۰۰۰ ۱۶۶۵۰۰ ریال

اصول مهندسی بهره برداری (طارق 2)
  • ستايش

۱۸۵۰۰۰ ۱۸۵۰۰۰ ریال

اصول مهندسی بهره برداری (طارق 2)
  • انتشارات ستايش

۳۲۰۰۰۰ ۲۸۸۰۰۰ ریال

اصول مهندسی بهره برداری (طارق 2)