مشخصات کتاب

products
قیمت:
۳۵۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۳۵۰۰۰ ريال

مدیریت خوردگی در صنعت نفت و گاز

دسته بندی:

شابک:
تعداد صفحات :۱۰۶

سال چاپ:۰۸/۰۵/۹۰


کتابهای مرتبط