ليست كتاب هاي قاسم زرگر
تعداد يافت شده (۶)
صفحه ۱ از ۰
چاه آزمایی (برداروت)
  • انتشارات ستایش

۳۶۰۰۰۰ ۳۲۴۰۰۰

مرجع آموزش نرم افزار Petrel ب ...
  • انتشارات ستایش

۱۸۰۰۰۰ ۱۶۲۰۰۰

چاه آزمایی جان لی
  • انتشارات ستایش

۳۲۰۰۰۰ ۲۸۸۰۰۰

چاه آزمایی پیشرفته
  • انتشارات ستایش

۶۰۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰

روش‌های ازدیاد برداشت نفت‌سنگی ...
  • انتشارات ستایش

۳۳۰۰۰۰ ۲۹۷۰۰۰

زمین آمار کاربردی در توصیف مخا ...
  • انتشارات ستایش

۴۴۰۰۰۰ ۳۹۶۰۰۰