تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (914)

كتاب اصول طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي واحدهاي نيمه صنعتي در مهندسي شيمي
ناشر:
پديدآور:
قيمت: 150000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 142500 ريال
كتاب اوپك و بحرانهاي نفتي
ناشر: نشر نخستين
پديدآور: فريدون بركشلي
قيمت: 9000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 9000 ريال
كتاب نفت ايران: از آغاز تا جنگ خليج‌فارس
ناشر: هيرمند
پديدآور: دانيل يرگين؛ ابراهيم صادقي‌نيا
قيمت: 3000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 3000 ريال
كتاب عرضه، تقاضا و قيمت‌هاي نفت تا سال 2010
ناشر: كميته ملي انرژي ايران
پديدآور: مركزمطالعات‌جهاني‌انرژي؛ داريوش فروغي
قيمت: 6000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 6000 ريال
كتاب نفت، قدرت و اصول: ملي شدن نفت ايران و پيامدهاي آن
ناشر: چاپخش
پديدآور: مصطفي علم؛ غلامحسين صالحيار
قيمت: 18000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 18000 ريال
كتاب مديران نفت ايران
ناشر: حامي
پديدآور: عباس طرفي
قيمت: 30000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 30000 ريال
كتاب مباني نوين كامپيوتر
ناشر: موسسه ‌انتشارات ‌ستايش
پديدآور: بيژن مولايي
قيمت: 16500 ريال قيمت انتشارات ستایش: 14850 ريال
كتاب مجموعه سوالات استاندارد تاريخ - جغرافي - اجتماعي مخصوص دوره سوم راهنمايي
ناشر: جشنواره هنر،موسسه ‌انتشارات ‌ستايش
پديدآور: مصطفي جعفري‌فخرآباد؛ مريم شيرافكن
قيمت: 4500 ريال قيمت انتشارات ستایش: 4050 ريال
كتاب اسناد روابط خارجي امريكا درباره نهضت ملي شدن نفت ايران
ناشر: علمي
پديدآور: عبدالرضا(هوشنگ) مهدوي؛ اصغر اندرودي
قيمت: 60000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 60000 ريال
كتاب اسناد روابط خارجي امريكا درباره نهضت ملي شدن نفت ايران
ناشر: علمي
پديدآور: عبدالرضا(هوشنگ) مهدوي؛ اصغر اندرودي
قيمت: 60000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 60000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 92